søndag 2. mars 2014

Mildere og sunnere røyk ved røyking.

EDIT:  Oppdatert med en kommentar nederst i artikkel 27.september 2016.

Etter noen forsøk på å røyke kjøtt, laks og skrei har jeg funnet ut av en del løsninger og forbedringer på egenhånd.

(se min lure patent helt nede i denne artikkel.)

Det viste seg tidlig at ikke alt i mitt røykeri var ideelt. Dels pga en del feilinformasjon jeg har fått, og feil info på nett. Det er påfallende mye motstridende informasjon på nettet om røyking. Noen røyker fisk 3-4 timer, andre 2-3 døgn. Smaksløkene er jo veldig subjektive, så derfor vil en aldri kunne si hva som er rett og galt. Ofte må en vurdere hvilken røykkilde som blir brukt når en leser på nett.

Noen røykkilder produserer veldig lite røyk (labyrintrøyker, og elektrisk røyker, men røyken er god, og sunn). Smokai er derimot svært effektiv og leverer mye røyk. Skal komme tilbake til dette i en annen artikkel.