søndag 2. mars 2014

Mildere og sunnere røyk ved røyking.

EDIT:  Oppdatert med en kommentar nederst i artikkel 27.september 2016.

Etter noen forsøk på å røyke kjøtt, laks og skrei har jeg funnet ut av en del løsninger og forbedringer på egenhånd.

(se min lure patent helt nede i denne artikkel.)

Det viste seg tidlig at ikke alt i mitt røykeri var ideelt. Dels pga en del feilinformasjon jeg har fått, og feil info på nett. Det er påfallende mye motstridende informasjon på nettet om røyking. Noen røyker fisk 3-4 timer, andre 2-3 døgn. Smaksløkene er jo veldig subjektive, så derfor vil en aldri kunne si hva som er rett og galt. Ofte må en vurdere hvilken røykkilde som blir brukt når en leser på nett.

Noen røykkilder produserer veldig lite røyk (labyrintrøyker, og elektrisk røyker, men røyken er god, og sunn). Smokai er derimot svært effektiv og leverer mye røyk. Skal komme tilbake til dette i en annen artikkel.

tirsdag 18. februar 2014

Bygging av røykehuset

For å røyke trenger en et skikkelig røykehus. Dette er bygget av diverse plank som jeg har hatt liggende.

Først startet jeg med en ramme på ca 70 cm x 70 cm x 170 cm høyde.

Som en ser så er det laget til luke for å få inn kjøtt og fisk til rister, eller oppheng.

Under har jeg laget en liten luke som jeg bruker til å bytte ut røykeklosser og ellers sjekke om det gløder i labyrintrøykeren. Skal senere komme tilbake til egen sak om de forskjellige røykkildene mine.

Røykehuset ble kledd med furu panel. Dette for å holde vekten nede ettersom jeg vil ha dette portabelt.

Det ble satt inn pakninger mellom dører og luker, samt at alle sideskjøter ble limt med trelim. Grunnen er enkel; holde huset tettest mulig.

Taket er mulig å ta av. Det ligger pakning mellom taklokk og røykehuset.

mandag 10. februar 2014

Blogg om røyking, salting og produksjon av tilbehør for røyking.

Har vinteren 2014 bygget meg et røykehus for røyking av fisk, kjøtt og annen god mat.

Det er bare å følge med her, så skal jeg komme med alt fra A-til Å med bygging av røykehus, type spon, salting og røyking.

Her er første parti med skrei som er saltet og røykt - kjempesuksess.

Jeg planlegger følgende innlegg her:

 • Bygging av røykehuset (denne er straks ferdig)
 • Salting og tørking av torsk
 • Salting og tørking av laks
 • Røyking av fisk
 • Salting, tørking, og røyking av svin.
 • Forskjellige retter av svin - pølser
 • Bruk av nitritt salt.
 • Erfaringer med de forskjellige røykutviklerne jeg har testet.
 • Mine erfaringer med diverse røykespon.
 • Produksjon av røykespon, og røykeklosser
 • Øvrige eksprimenter for å bedre røykingen.
Mer info kommer her etter hvert - følg med da vel?